Accessibilitat

Animalots Maçanet, S.L. s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.bombolletes.com


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 , de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals dedició en alguna pàgina web tant en continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 20/04/2024.


Contingut no accessible.

El contingut descrit a continuació no és accessible per les raons següents:

  • Podrien existir encapçalats amb descripcions incompletes.
  • Podrien existir absència d'alternatives textuals a imatges, enllaços i documents.
  • Es podria donar el cas que algunes etiquetes dels títols de les pàgines estigués desordenada.
  • Idioma i direcció dels textos inexistents.
  • Podrien existir fitxers ofimàtics o formularis web que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat.
  • Podrien existir alguns aspectes de contrast erroni de colors entre imatges, text i fons de pàgina.
  • Podria existir en alguna pàgina una manca de tabulació del codi HTML.
  • Podria donar-se el cas de fallada d'icones indicant l'acció que cal fer.

Preparació de la declaració daccessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 20/04/2024.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la companyia.

La darrera revisió de la declaració s'ha fet amb data 20/04/2024


Informació complementària

Animalots Maçanet, S.L. treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les capacitats, físiques, sensorials o intel·ligència intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador , dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

Aquesta web ha estat provada i està optimitzada pels navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització o disponibilitat correcta de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de cookies (vegeu l'apartat Política de cookies).

Podeu donar-vos el cas que es posin a disposició un gran nombre de documents des del lloc web i alguns continguts no compleixin les pautes d'accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l'apartat "Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions".


Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot sol·licitar el compliment de requisits daccessibilitat per mitjà de ladreça electrònica info@bombolletes.com .